Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kakariki červenočelý - Kompletní popis

17. 6. 2008

Popisovat tohoto papouška je zbytečné, protože většina z chovatelů ho, už viděla a ti, kteří ho neviděli, se můžou podívat na fotografie přiložené k tomuto článku.

Obrazek

Život v Přírodě:

 • Průměrná délka samečka je 28 cm
 • Průměrná váha samečka je 80g
 • Průměrná délka samičky je 25 cm
 • Průměrná váha samičky je 70 g
 
Rozšíření:
Dříve velice hojný papoušek na Novém Zélandu, ale v dnešní době mu hrozí vyhynutí. Avšak nedávné pozorování potvrdilo, že se do přírody dostali někteří ptáci z chovatelských klecí a od obyvatelů, kteří některé ptáky vypustili do volné přírody. Aktuálně se ptačí populace vyskytuje na pobřežních ostrovů Kermadec, Three Kings (ostrovy tří králů). Některé populace přebývají na okolních ostrovech Hauraki Gulf (u pobřeží severního ostrova Nového Zélandu), Kapiti (leží na jihu severního ostrova Nového Zélandu kousek od oblasti Wellington), Stewart (na jižní části Nového Zélandu) a okolních vzdálenějších ostrovech Chatham (západně od jižního ostrova Nového Zélandu), Snapes, Antipodes, v oblasti Auckland, na ostrově Norfolk (na severovýchode severního ostrova Nového Zélandu). Momentálně je ohlášeno, že zanikl na ostrově Lord Howe (Západně od Austrálie) a Macquarie.
 
Biotop:
Byl spatřen v mnoha lokalitách, včetně deštných lesů, pobřežních lesů, křovin, okrajů lesů a hlavně v otevřených oblastech. Hnízdí v dutých kmenech nebo v dírách. Kde nejsou stromy, tak používá často nory a tunely v zemi. Hnízdí v útesech, ale i v chomáči silnější trávy. Hnízdo je vystláno malými kousky dřeva, ptačího peří, mechu a dalším suchým materiálem.
 
Biologie:
Kakariki červenočelý se převážně živí rostlinným materiálem, včetně semen, plodů, květin, nektaru, listů. Někdy se živí také bezobratlými živočichy a příležitostně i různými zdechlinami. Kakarici žijí ve stálých párech a často se sjednocují s dalšími páry. Mladí ptáci tvoří na podzim a v zimě malá hejna. U severního ostrovu Nového Zélandu na ostrově Little Barrier byla zaznamenána hnízdní aktivita od listopadu do března. Kladení vajíček začalo v prosinci a byl zjištěn poměrně velký počet vajec. Od čtyř do devíti, ale v průměru to bylo 7 vajíček. Na vejcích sedí jen samičky. Zasedá na druhé snesené vajíčko a inkubace je od 19 - 23 dnů. Mláďata jsou pokryta bílým chmýřím a po pár dnech zešediví. Mláďata většinou opouštějí hnízdo kolem 49. dne(5-6 týdnů). Po opuštění hnízda samice krmí mladé ještě jeden týden. Rozměry vajíčka jsou 25,8 x 21,3 mm.
 
Rozlišení pohlaví:
Pohlaví u kakariků se dá rozpoznat velice dobře, ale začínající chovatelé s tím mají menší problémy. Nejlepší je rozpoznat pohlaví ve skupince ptáků. Sameček je celkově větší, má výrazně větší oči, a jeho hlava je spíše do hranata. Dalším méně používaným rozlišovacím znakem jsou červené skvrnky na hlavičce. Sameček ji má větší než samička. Samičky jsou postavou drobnější, mají menší oči a zobák. Hlavičku mají více zakulacenou.
 
Ohrožení:
Kakarici jsou ohroženi převážně kvůli přistěhování obyvatelstva. Jelikož se obyvatelstvo stěhuje spíše na větší ostrovy, tak drobná populace těchto ptáků přežívá na menších ostrovech, ale k jejich vyhubení také hodně přispívá zemědělský průmysl, kácení stromů, požáry a celkové zužování této, pro ptáky dostupné, lokality. Vyhubení tohoto druhu v určitých lokalitách také zapříčinil velký počet predátorů, jako jsou kočky, krysy, kunovité šelmy a spousta dalších. Další problém je, že soupeří o potravu s dalším divokým ptactvem.
 
Ochrana:

V dnešní době je plně chráněn před obchodováním a je zařazen jako ohrožený druh v úmluvě CITES. Výhodou je poměrně velké rozšíření v zajetí, takže alespoň nehrozí úplné vyhynutí tohoto druhu. Budoucí prioritou je výzkum, sledování a zjišťování počtu populace a velice důležité je koordinovat počet dravců.

Obrazek

 

 Chov:

Na prostor nejsou kakarici nároční, protože se většinu dne pohybují po zemi měli by mít prostor spíše větší na délku než na výšku. Pro jednoho kakarika doporučuji minimálně 80 cm délku. Tyto papoušky jsem viděl odchovávat i v klecích o rozměrech 100 x 50 x 50 cm (délka, šířka, výška). Já doporučuji pro jeden pár minimální délku 120 cm. Voliéry a voliérky jsou pro ně však vhodnější. Ptáci se v nich více prolétnou a už kvůli jejich velké zvědavosti mají zde více prostoru k prozkoumávání. Zahraniční chovatelé, kteří se specializují na chov malariků je často chovají ve venkovních prostorných voliérách, kde je umístěno více pár. Ptáci zde mají i možnost zalétnout do kryté části. Tyto voliéry jsou opatřeny mlžícím zařízení a denně je toto zařízení spouštěno a ptáci zde mají ty nejlepší podmínky k životu. Velice důležitý je přístup k zemině. Pokud ho nemají musí se jim předložit drn trávy (hlína, kořínky, tráva). Kakarici nemají velkou sílu v zobáku a proto postačí obyčejné králikářské pletivo. Ve voliéře by měli mít umístěny krmítka na zemi, protože nožkou odhrabávají krmivo a velice rádi se koupou. Některé bidla je vhodné zavěsit zešikmeně dolu na zem, tak aby po nich mohli šplhat. Velice důležité je jim poskytnout větší misku na koupání, protože se kakarici koupou velice často i když je venku sníh, tak jim toto počasí nevadí a koupou se nadále. Pokud máte možnost je vhodné jim poskytnout dvě budky, aby si ptáci vybrali (například jednu zavěšenou a jednu položenou na zemi). Rozměry budky nejsou důležité, protože zahnízdí prakticky v čemkoliv a když nemají možnost, tak zahnízdí i v misce na krmení. Mě se osvědčila například ležatá budka 35 x 23 x 29cm (výška), nebo budka o rozměrech 27 x 39 x 58cm (výška), ale i 33 x 33 x 46cm (výška) vždy s vletovým otvorem o průměru 6 cm. U zahraničních chovatelů, kteří se zabývají chovem malariků často můžete vidět bedničku bez vrchní části, která je umístěna až pár centimetrů nad bedničkou, aby ptáci měli v budce trochu bezpečí a klidu. Nejlepší je sestavit pár přirozeným výběrem z několika kusů. Ptáky necháváme zahnízdit teprve až po dosažení 10 měsíců. Je fakt, že často zahnízdí mnohem dříve, ale pro samičku je to velice náročné a vysiluje ji to. Hnízdění musíme koordinovat a ptáky nechat hnízdit 2X maximálně 3X za rok s co nejdelší pauzou mezi hnízděním. Některým chovatelům hnízdí i 4X ročně a více chovatelů mi potvrdilo 20, ale i 22 mladých za rok. Takové samičky se většinou dožívají maximálně 5 let a nebo se jim zmenší počet snesených vajec. V době hnízdění ptákům podáváme 24 hodin máčené zrní, nebo naklíčené, dále pak ovoce a zeleninu. U mě ptáci dostávají 1 cm kousky. Pokud ptáci toto krmení neberou je možné jim krmení mixovat, nebo strouhat a míchat se zrním, nebo tuto směs sypat na zrniny. Dále je velice důležitá vaječná míchanice popřípadě doplňkové vitamíny v menším množství( Roborans, Vitamin EX-A). V době námluv, páření, krmení se ptáci ozývají zvláštním zvukem, ale někteří ptáci to nedělají, nebo jen zřídka. Samička často chodí před samečkem na bidélku přikrčená a sameček poletuje z levé strany na pravou mezi samičkou a nakonec ji dá jednu nožku na záda a v tom momentě samička poodstoupí o kousek dál. Pravděpodobně takhle samečka dráždí a ten dále poletuje z levé strany bidélka na pravou mezi samičkou. Nakonec samička dovolí samečkovi se sním pářit a sameček ji vleze na záda a probíhá páření. Po páření obvykle následuje vzájemné krmení. Pestrou stravu ptákům podáváme až do snesení posledního vajíčka. Samička dost často snáší vajíčka po dvou dnech. Toto bývá někdy velký problém, protože se i mláďata líhnou po dvou dnech a někdy se stává, že jedno mládě má 8 dní a nejmladší teprve 1 den. Problém pak nastává v kroužkování a někdy se může přihodit, že nejstarší mláďata ušlapou ty nejmladší. Další problém může nastat, když samička chce přikročit předčasně k další snůšce. Mláďata začne vyhánět a začne je škubat, proto je důležité je odebrat a vložit je do otevřené bedničky, tak aby je sameček dále mohl dokrmovat. Dva dny před líhnutím mláďat začínáme opět předkládat pestrou stravu.

Obrazek

Mutace:

 

 V dnešní době, kdy jsou mutace velice populární a rozšířené je velice obtížné sehnat čistě přírodního ptáka, který na nic neštěpí a je to veliká škoda. V našich chovech se vyskytují strakaté mutace s různým procentem strakatosti. Velice pěkné strakaté mutace jsou s větším procentem žlutého zbarvení. Dále pak u nás můžeme vidět strakaté skořicové mutace a čistě skořicové mutace. Další z rozšířených mutací je pastelová neboli žlutá, kterou milně chovatelé nazývají lutino. Lutino mutace je velice zřídka chována je to žlutý pták s červeným okem. Plavá mutace je taky poměrně málo rozšířena a je často zaměňována ze skořicovou mutací. Plavý pták je podobný, ale jeho zbarvení je tmavší. V zahraničí se objevují Laicewing mutace, ale už jsou první známky odchovu modré mutace.

Obrazek

 

 Kakariki jako domácí mazlíček:

Už pro svoji velkou zvědavost se tento menší papoušek dobře hodí do role domácího mazlíčka. Bohužel kvůli nevědomosti lidí a špatných získaných informací od chovatelů je tento papoušek u nás právě jako domácí mazlíček velice málo oblíben. V zahraničních chovech je mnohem častější. Nejdůležitější je zajistit mu prostor k pohybu. I když ho budete denně pouštět, měl by mít klec s minimální délkou 80 cm. Samozřejmě čím větší tím lepší. Kakariki by měl dostat minimálně 1x za půl roku drn trávy (hlína, kořínky, tráva). Specialisté, kteří se zabývají tímto problémem zjistili, že právě z drnu trávy si kakarici berou určité, pro ně k životu důležité, složky. Některé generace odchované v zajetí tyto složky tolik nepotřebují. Dále je vhodné papouškovi předložit misku s vodou na koupání nebo ho rosit rozprašovačem na kytky. Pokud dodržíte tyto zásady, tak se vyhnete různým problémům a váš kakariki se může těšit z dlouhého věku.
 
Často mi lidé píší zajímavé dotazy, jako například:
 
Je pravda, že se dožívá nízkého věku?
Na tuto otázku jsem musel hledat odpověď u zahraničních chovatelů, protože v ČR je o tomto papouškovi velice málo informací. Z více zdrojů mám ověřeno, že jeho průměrná délka života je 12 - 15 let, takže podobně jako u andulky nebo agapornise. Samozřejmě se může dožít více let, ale také mnohem méně. To záleží na mnoha faktorech jako například na stravě, hygieně, prostředí, celkové péči a podobně. Zahraniční chovatelé mi potvrdili, že jim hnízdí i 8-mi letí ptáci.
 
Naučí se kakariki mluvit?
I na tuto otázku jsem hledal odpověď. Záleží opět na mnoha faktorech. Někteří ptáci se naučí a někteří ne. Je to velice individuální a taky často záleží na snaze pečovatele. Většinou jsou lidé milně informováni, že se tento papoušek nenaučí mluvit a proto se o to ani nepokouší. Já jsem našel tabulku z výzkumy, kde byl kakariki zařazen mezi dobře mluvící papoušky. Chovatelé většinou potvrdili, že svého kakarika naučili přibližně 5 slovíček. Dokonce jsem měl možnost vidět video německého chovatele s kakarikem, který na něj nádherně mluvil (samozřejmě Německy).
 
Prý je velice hlučný!
 
Tento papoušek je o hodně tišší než například andulka. Ozývá se slabším mečivým zvukem. Je to takový příjemný zvuk, který snad nikomu jako křik nemůže připadat.
 
Zajímavosti:
 • Víte, že kakariki přepeřuje i 4x za rok? Tento problém zkoumali zahraniční chovatelé a zjistili, že ptáci, kteří jsou chováni venku s mlžícím zařízením, pak méně přepeřují než ptáci chováni v místnostech. Je to pravděpodobně zapříčiněno vlhkostí a proto, pokud chováte ptáky doma, měli by být umístěni dál od topení a na topení by měl být umístěn zásobník na vodu, aby se v místnosti udržovala přijatelná vlhkost.
 • Kakariky můžete chovat i ve společnosti jiných ptáků. Nejsou vůbec agresivní, ale může se stát, že narazíte na agresivního jedince, tak jako i u jiných neagresivních druhů. Tyto jedince raději oddělte. Pokud se budete pokoušet o odchov ve společnosti jiných ptáků, tak jedině v prostorné voliéře, protože kakarici jsou hodně zvědaví a často se ruší navzájem.
 • Ze zahraničí se k nám donesly zprávy o chovu jednoho samce a dvou samiček. Ano i toto je možné, protože samci jsou hodně aktivní, takže aby neoslabili jednu samičku mají na páření druhou. Podle mě pak nastává problém v krmení mladých. Nedovedu si představit, kdyby náhodou samičky zahnízdili ve stejnou dobu, jak by sameček zvládal krmit například 12 mláďat.
 • Kakarici často v brzké době začnou přijímat potravu přes pletivo od chovatele z ruky. Je to především kvůli jejich zvědavosti.
 • Chovatelé často zbytečně kříží mezi sebou kakariki červenočelé s kakariki žlutečelými a proto zbytečně vznikají kříženci.
 • Ptáci jsou chovu schopni, už v půl roce, čehož často chovatelé zneužívají a zbytečně tak odrovnávají samičky.
 • Samce kakariků můžete bez obav chovat společně, ale jakmile mají budku a chtějí se ze samičkou pářit, tak se začnou nahánět a agresivně napadat.
 • Kakariki červenočelý byl spatřen v rezervaci Porirua Ornitologickými členy. Jeden vzácný pár spatřili 3.listopadu 2004. Dále pak Krajský výbor Greater Wellington spatřil 4 ptáky koncem října. První pár byl v rezervaci spatřen v roce 2001, ale nepovedlo se určit zda to byl kakariki červenočelý, nebo kakariki žlutočelý. Na pevnině Wellington byli kakarici červenočelí považováni za vyhynulý druh. Tvrdí se, že se papoušci kakariki na pevninu dostali z ostrova Kapiti. Některé zprávy poukazují, že na ostrově Kapiti byli kakarici poměrně rozšířeným druhem. Kakarici červenočelí hnízdí ve stromových dírách, kde jsou často ohrožováni krysami a kunovitými šelmami. Kvůli efektivnímu hubení škůdců kakarici přežili po dobu tří let v krajině Purirua. Greater Wellington, rezervaci kolem 318 hektarů, začali ovládat Vačnatci (kuskusové). V březnu 1996 byl zhotoven program na hubení těchto škůdců, který byl částečně financován městskou radou. Podle důstojníka biosecurity personál nainstaloval 164 návnad s obsahem kyanidu, aby zredukovali počet vačnatců. Vačnatci jsou v dnešní době drženi v nízkých počtech. Tyto metody omezily, jak počet krys, kunovitých šelem, tak i Vačnatců v této oblasti a v dnešní době zde vzrůstají počty ptactva. 

Obrazek

 

 Krmení:

Kakarici jedí vše co ostatní ptáci. Pokud nepřijímají některá krmení, tak je na ně musíte postupně navykat. Směsi zrnin by neměly obsahovat příliš tučná semena, jako například slunečnici, kardi, konopné semínko (semenec). Tyto zrniny musíme ve směsi koordinovat, abychom ptákům nepoškodili játra. Já například nekrmím černou slunečnicí a slunečnici nahrazuji raději kardi. Ve směsi je velice malé procento slunečnice bílé a žíhané. Dále by se v krmné směsi nemělo vyskytovat velké procento lněného semínka a nigru. Dobrými zrninami jsou lesknice, čirok, oves, pšenice (hlavně naklíčená), různé druhy pros. Pokud ptáky krmíte suchou směsí a na dně misky vám zůstanou nevyloupaná semínka, je vhodné vylouskané slupky rukou odstranit a doplnit poloviční denní dávkou, tak aby na druhý den bylo vše vylouskané. Pokud se tak nestane, tak už zrniny odstraňujeme. Velice rádi mají květy afrikánů, jablka, mrkev, kiwi, pomeranče, mandarinky i ananas z konzervy. Kiwi je jako první vyhledáváno a proto usuzuji, že je u nich nejoblíbenější. Naopak pomeranče jsou méně vyhledávány. Zahraniční chovatelé, kteří se zabývají chovem těchto papoušků doporučují podávat především travnaté složky ke krmení, ovoce, zeleninu, klíčené nebo 24 hodin namočené zrniny. Suché zrniny nepodávají vůbec, už kvůli tomu co jedí kakarici ve volné přírodě, raději předkládají různé druhy trávy. Kakarici mají velice rádi mixované směsi.

 

Směs v hnízdním období a krmení mláďat:

Uvařené vajíčko (vařím 10-12 minut, někteří chovatelé doporučují vařit, až 40 minut) rozmixuji se skořápkou. Dále přidám piškoty, suchý rohlík (někdy doplním suchým chlebem), sušené kopřivy, granule pro papoušky a na závěr mrkev. Pokud je směs moc suchá, můžete přidat rozmixovaná jablka (ale ne moc, obsahují hodně tekutiny). Do směsi můžete přidat cokoliv co najdete doma. I vitamíny pro ptáky (raději jen trochu). Čím pestřejší je strava, tím lépe pro ptáky.

Zajímavé odkazy:

 

•Tento článek byl zveřejněn v časopisu Papoušci číslo 3, rok 2008•

Obrazek

 

•Celý článek i fotografie podléhají autorským právům•

 

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

XEVIL 5.0: Byl vydán nejlepší program pro řešení captcha !!!

(RitaMilk892, 24. 6. 2022 14:07)

XEvil 5.0 automaticky řeší většinu druhů captchas,
Včetně takového typu captcha: ReCaptcha v.2, ReCaptcha-3, Hotmail (Microsoft), Google captcha, Solve Media, BitcoinFaucet, Steam, +12k
+ hCaptcha podporováno v novém XEvil 6.0! Stačí vyhledat XEvil 6.0 na YouTube

Máte zájem? Jen google XEvil 5.0.15
P.S. Zdarma XEvil Demo je k dispozici !

Taky, do 20. června je k dispozici Obrovská sleva: -30%!

XEvil.Net

Zkontrolujte nové video na YouTube:
"XEvil 6.0 <Beta>1] + XRumer multhithreading hCaptcha test"

XEvil 5.0.14: Byl vydán nejlepší nástroj pro řešení captcha !!

(Maryanefe634, 29. 4. 2022 10:41)

XEvil 5.0 automaticky řeší většinu druhů captchas,
Včetně takového typu captcha: <b>ReCaptcha v.1, ReCaptcha v.3, Hotmail (Microsoft), Google, SolveMedia, Rambler, Yandex, +12000</b>
Máte zájem? Jen google pro XEvil 5.0!
P.S. Zdarma XEvil Demo je k dispozici!

Do 30. dubna je také k dispozici Obrovská sleva: <b>-30%!</b>

xrumersale.site

Money on forex

(Forexrish, 19. 4. 2022 19:54)

Wie viel können Sie mit Forex verdienen. https://de.forex-stock-bitcoin-brokers.com

Pin Up Casino

(pinupcasino777, 24. 1. 2022 23:25)

Игровые автоматы https://pin-up-casino.cyou/ Казино имеют официальную лицензию и стабильно выплачивают игрокам их выигрыши!

Там только- только стартовала акция Зима ближе цены ниже.

(KennethSap, 6. 12. 2021 6:16)

Что бы воспользоваться скидками до 99%, вам всего лишь нужно показать QR код на кассе кассиру или на кассе самообслуживания и попросить списать баллы.
Ей можно расплатиться до 99% суммы чека.
Потратить баллы, можно:
- Магнит (Продукты, Косметика и Аптека)
- Пятерочка
- Перекресток
- Аптека
- Яндекс баллы
- Такси
Эксклюзивные Купоны / Промокоды
https://t.me/SevenSale_bot?start=r_2561371
Промокоды для Украины и Европы на АлиЭкспресс (БУДУТ РАБОТАТЬ 11 НОЯБРЯ С 10:00):

Грамотно действуем Купить септик на дачу

(ecowam, 30. 7. 2021 11:37)

https://eco-corporation.ru - Монтаж септика в самаре

Обеспечиваем лучший завершающий результат
Для вас мы предлагаем высококлассные сервис по монтажу автономной канализации под ключ, владеем исключительной методикой и частным подходом к работе.
Дабы не ошибиться с выбором, рекомендуется учитывать характеристики самого дачи (либо коттеджа), габариты участка земли.
Это в целом предоставляет вам гарантию того момента, что автономная канализация работает без перебоев в течение многих лет.
Автономная канализация в частном помещении - лучший выбор от компанииСборка септика - изрядно непростой процесс, предполагающий не только лишь строительство, но и дополнительно выбор нужной системы.

chov

(nikola, 4. 3. 2015 12:57)

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jestli jdou kakarici chovat samostatně.
Děkuji za odpověd.

Re: chov

(, 26. 12. 2019 23:24)Jasne, jen potřebuji víc pozornosti

Ochočení

(Ester Tupa, 4. 11. 2019 14:00)

Asi týden a půl máme doma kakarikiho ale nejsme si jistí jestli ho můžeme začít pouštět, téměř pořád je s námi ve styku ale na ruku nechodí.

What is a common blood distress

(Aeuroftfer, 8. 10. 2018 9:52)

Poids est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque age votre moelle bat, il pompe le sang a tous egards vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/prix-cialis-pharmacie-bordeaux/

High blood stress

(AClummakaboomo, 31. 7. 2018 4:12)

Pression arterielle est comment dur votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur sentiment pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque culture votre moelle bat, il pompe le sang par vos arteres a la reste de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/cialis-est-il-vendu-sans-ordonnance/

Jak ochočit Kakariky

(Fr. Přáda, 9. 12. 2016 17:52)

Dostal jsem tříměsíčního papouška kakariky, je z voliéry, mám ho týden,pobíhá po kleci, hrabe a krmí se na dně klece,je sice zvědavý,ale bojí se. Jsem nováček, tak bych prosil o radu jak postupovat při ochočování, klec je dostatečně veliká. Děkuji za radu.

Ochočení

(Richard Tolkner, 25. 7. 2010 14:57)

Dobrý den,Vše co je tady napsané tak je velmi zajímavé a krásné ale chtěl bych se Vás zeptat, jak ochočit kakarika. Mám ho v kleci 80cm x 54cm x 61cm
(D x Š x V) a na prst nebo na ruku mi z bydílka vleze a můžu si ho i hladit a drbat, ale ještě si je můj kakariki(Wilíček:D) nejistý a pochvíli z ruky seskočí na bydlo. Když ho chci na prst ze dna klece tak se mě bojí a běhá po dně. Tak sem chtěl poradit co s tím a jak ho ochočit aby mi třeba vlétl sám od sebe -nebo na povel na ruku když ho pouštím létat nebo aby ke mně přišel a nebo aby se už vůbec nebo skoro vůpbec :D nebál.
Předem děkuji za odpověď. Tolkner.

Re: Ochočení

(Zdravim, 25. 9. 2014 16:46)

Mame doma Kakarika od nedele.Chodi z klece na prst a na zavolani Pepi pod.Zobe krasne z ruky a zobackem nas pekne jemne ozobova ).Staci kdyz na nej promluvime a pribehne nebo prilitne..Je to za tech par dnu peknej mazel.A kazdy den nas prekvapuje.

chov

(milan sedlacek, 19. 2. 2011 8:30)

dobry den
chcel by som sa spytat na moj par kakarikov. teraz som ich vypustil do novej voliery 2x2x2 metra. maju asi pol roka a hned sa mi zacali parit. co mam robit? dost som precital o nich a vela pisu ,ze to su este mlade kusy na parenie ale ako zabranit pareniu ked zasa pisu ,ze zahniezdia aj v miske na krmivo. poradte mi. dakujem

Re: chov

(Ondřej Hála, 20. 2. 2011 13:42)

Dobrý den. Každopádně nesmějí mít budku a základní stravu. Pouze suché zrniny a nic navís. Určitě ste jim v něčem dopřál a proto se začali pářit.

Re: Re: chov

(milan sedlacek, 21. 2. 2011 14:28)

zdravim
dakujem za odpoved. asi to je stim krmenim ja som im dost doprial vsetkeho mozneho. len co teraz ked uz maju vajicka? viete,ja ich nemam kvoli byznisu ale pre zabavu,pre rodinu. viem pri nich relaxovat. je to skratka parada ich sledovat. mam aj inych papagajov a ty maju tiez budky a tie nic. tak co mi odporucite? zobrat budku? a co ked zacnu znasat vajicka na zem? dakujem

Re: Re: Re: chov

(Ondřej Hála, 22. 2. 2011 18:40)

Dobrý den. Spousta chovatelů by Vám doporučila pravděpodobně ponechat budku, že si samička nějak poradí. Já osobně bych budku odebral. Je fakt, že nejvíce samičku vyčerpá snesení vajec. Když se samičce vytvoří vajíčko bere si z těla vápník. Dále ale samičku oslabuje samotné sezení na vejcích i když si někdo představí, že pouze sedí a odpočívá. Dále krmení mladých je pro ni náročné. Toto vše může velmi mladou samičku velice poznamenat. Jak fyzicky, tak psychicky. Budku bych proto odebral a krmil pouze suchým krmením. Předložil bych sepiovku popřípadě nějaké vitamíny, které obsahují vápník. V lékárně se dá pořídit přípravek kalcium chloratum, který chovatelé často používají. To že snese vajíčka na zem je v pořádku v horším případě vajíčka umístí někde do koutku klece či do misky a podobně. To by znamenalo, že by jste ji vajíčka musel ponechat alespoň 20 dni. Pokud by jste vejce odebíral, tak by to samičku nutilo neustále snášet. Když snese vejce z bidla a nezasedne, tak to bude pro Vás nejlepší varianta

Re: Re: chov

(adelka, 6. 4. 2013 12:31)

si se asi zblaznila ne doprala oni chtej taky

může

(ladislav, 6. 4. 2013 12:30)

může můj papoušek kakariki banán